TARIFBLAD 2018/2019

Tilslutningsafgifter:

Fast beløb............................................................................................. 37.500,-

Stikledning fra grundskel/bagkant fortov til hovedstophane....... 500,-/m

Ovenstående gældende for almindelige parcelhusforbrugere.

Øvrige efter nærmere konkret vurdering.

Tilslutningsafgift incl. moms skal være indbetalt, eller der skal være stillet, efter varmeværkets opfattelse, tilfredsstillende sikkerhed for betaling, før arbejde med tilslutning påbegyndes.

Faste årlige afgifter:

Abonnementsbidrag pr.enhed ....................................................... 3.125,-

Enhed

Enfamiliehus........................................................... 1

Enfamiliehus + pr. ekstra lejemål......................... 0,8

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel < 250 m2............ 0,5

Enfamiliehus + pr. erhvervsdel > 250 m2............ 1,0

Mindre erhvervsejendomme pr. erhvervsdel...... 1,0

Store erhvervs-/udlejningsejendomme............... 1,0 pr. 150 m2

Effektafgift - pr. m2 areal iflg. BBR-registeroplysninger.............. 4,375

Målerleje........................................................................................... 500,-

Forbrugsafgifter

Pris pr. MWH.................................................................................... 575,-

Der forudsættes en afkøling på min. 20 grader. I tilfælde af mindre afkøling opkræves et bidrag til varmeværkets forøgede omkostninger på l % af den forbrugsafhængige afgift pr. 1 grads mindre afkøling.

Særafgifter

Påmindelsesgebyr - tillægges ikke moms.................................. 100,-

Inkassogebyr.................................................................................. 100,-

Gebyr for afbrydelse og genåbning.............................................. 750,-

Gebyr for flytteopgørelse.............................................................. 200,-

Gebyr for afbrydelse/genåbning skal være indbetalt før genåbning vil finde sted.

ALLE PRISER ER INCL. MOMS

Betaling for fjernvarme

Opkrævning sker via PBS. Man kan gennem pengeinstitut tilmelde sig automatisk betaling. I så fald vil opkrævningsbeløbet fremgå af betalingsoversigt fra PBS. Er man ikke tilmeldt automatisk træk, vil et indbetalingskort blive fremsendt fra PBS.

Sidste rettidige betalingsdag er den 1. i måneden. JUNI og JULI er betalingsfri.

Ved for sen betaling vil der blive opkrævet påmindelsesgebyr, ligesom manglende betaling giver risiko for en inkassosag og afbrydelse af varmeforsyningen.

I øvrigt henledes opmærksomheden på de nærmere beskrivelser af opkrævninger i "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" stk. 6.

Afregningsbeløb i forbindelse med årsopgørelsen overføres til det nye års 1. rate, hvor det tillægges eller modregnes. Evt. overskydende beløb herefter udbetales.