Personale

 

Varmemester
Hans Leegaard Riis

Er ansvarlig for den daglige drift. 
Tager sig af alle spørgsmål vedrørende teknik.

     
 

Varmemesterassistent
Jens Chr. Søndergård

Afløser varmemester i dennes vagtfrie uger. 
Varetager varmemester's opgaver i dennes fravær.

     
 

Administration - træffes mandag 8.00-10.00
Eva Nørbjerg

Varetager den daglige administration. 
Tager sig af alle spørgsmål vedrørende afregning, økonomi og lovstof.